Tutsak Eş Anlamlısını Hemen Öğren!

0
3

Tutsak kelimesini yaşamımızda birçok yerde duymuşuzdur. Peki, tutsak ne anlama geliyor? Tutsak kelimesinin dilimizde hangi anlamları taşıdığına kısaca bir göz atalım.

Bir şeye aşırı şekilde düşkün, eğimli olmak veya o şeyden kurtulamamayı ifade etmek için yaşamımızda tutsak veya esir gibi kelimeleri kullanıyoruz. Örneğin, vazgeçilemeyen bir alışkanlığı ifade etmek için bu kelimenin anlamından yararlanabiliriz.

“Dersleriyle ilgilenmek yerine zamanını boş uğraşlarla geçirmenin tutsağı olmuştu.”

“Duyduğu derin sevginin bir tutsağı haline gelmişti.”

“Kötü alışkanlıklara tutsak olmak yerine insanlığa daha faydalı olacak çalışmalara zaman ayırmaya başladı.”

Örnek cümlelerde de görüldüğü üzere “tutsak” ifadesiyle vazgeçilmesi zor veya kurtulması zor gelen şeyleri tanımlayabiliyoruz. Bu kelime aynı zamanda bağımlı olmayı veya bağımlılığı ifade etmek için kullanılır. Bunun gibi tutsağı bir şeyden veya bir kişiden kendini alamayan kişiler için kullanmaktayız. http://tutsak.anlamlisi.org/

Tutsak sözcüğünün dilimizde farklı kullanışları olduğunu da duymuşsunuzdur. Bunların başında bir savaşta esir düşen kişileri tanımlamak gelir. Bir savaşta, çatışmada karşı tarafın asker veya sivil düşmanlardan ele geçirilip alıkonulan kimselere esir yahut tutsak diyebiliriz. Aynı şekilde bir kişinin özgür hareket etmesi engelleniyor veya gidişine müsaade edilmiyorsa, bu kişi için tutsak ifadesini kullanabiliriz. Görüldüğü üzere tutsak ve esir bahsettiğimiz anlamlarda birbirlerinin yerini doldurabilen sözcüklerdir.

‘’Tutsağı olduğu alışkanlıklarını yavaş yavaş bırakıyor’’ cümlesinde geçen tutsak kelimesi yerine esir kelimesi de kullanılabilir. Cümlede geçen tutsak kelimesi esir kelimesiyle eş anlamında bırakamadığı alışkanlıkların geride kalması gerektiği anlaşılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here